Jognyilatkozat

Felhasználási feltételek

Ön a Magyar Klinikai Homeopátiás Orvosok Alapítványa. (székhely: 1111 Budapest, Bartók Béla út 28. I/1., adószám: 18281765-1-43, továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett www.arcdiagnosztika.hu (a továbbiakban: Honlap) látogatásával, elérésével, böngészésével illetve használatával elismeri, hogy elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jogszabályokban és a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételeket. A jelen Jognyilatkozat célja, hogy általános tájékoztatást nyújtson a Weboldal felhasználási feltételeiről, melyeket Ön a honlap böngészésével elfogad.

 Üzemeltető bármikor minden előzetes bejelentés nélkül jogosult egyoldalúan megváltoztatni a jelen felhasználási feltételeket.    

 Amennyiben az alábbi feltételekkel nem ért egyet, illetve az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek nem ismeri el, úgy ne használja tovább a Honlapot.

A honlapon található információk nem képeznek ajánlatot vagy felhívást semmiféle vársárlási vagy eladási tevékenységre, illetve azzal kapcsolatos bármely ügyletre.

A felhasználási feltételek jelen verziója 2018. június 29-től hatályos.

Az Üzemeltető a Honlap üzemeltetése, és az azon közzétett információk tekintetében teljes mértékben figyelembe veszi és alkalmazza az irányadó jogszabályokat.

A Honlap üzemeltetése és az Ön vonatkozó jogainak tekintetében Magyarország joga az irányadó.

  1. Szellemi alkotásokhoz fűződő jogok

A www.arcdiagnosztika.hu weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll.

www.arcdiagnosztika.hu, és az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése az Üzemeltető tulajdonában áll, így annak magáncélú használatot meghaladó felhasználása, kizárólag az Üzemeltető kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. A magáncélú felhasználás kizárólag személyes célból történhet, és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetett módon sem szolgálhatja. E magáncélú felhasználás feltétele továbbá, hogy Ön nem módosítja a Honlapon megjelent tartalmat, nem sérti meg a szerzői jogokat, védjegyeket, és más szellemi alkotásokra vonatkozó előírásokat, valamint elfogad minden, a Honlapon található tartalomhoz kapcsolódó, vagy egyéb módon közzétett feltételt.

A magáncélú felhasználás körében a Honlap látogatója - az online hozzáférésen túl - kizárólag a Honlap egyes részeinek a látogató által az internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult. A magáncélra letöltött vagy kinyomtatott oldalakon a Weboldal látogatója továbbra is köteles feltüntetni a szerző nevét és betartani a szerzői jogra, és egyéb szellemi tulajdonjogra vonatkozó rendelkezéseket. A látogató azonban nem jogosult az ily módon többszörözött tartalom terjesztésére, további másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, forgalomba hozatalára sem díjmentesen, sem ellenérték fejében.

 A Honlapon található tartalomhoz fűződő jogok tekintetében a látogató nem szerez a fentieken túlmenő felhasználási jogot. Bármely tartalom Honlapon történő megjelenítése nem értelmezhető a vonatkozó szerzői jogról, illetve bármilyen egyéb vonatkozó jogról történő lemondásként.

Tilos a Honlap más weboldal részeként történő beágyazása, úgynevezett „frame”-be helyezése valamint a Honlap elérhetőségének (a www.arcdiagnosztika.hu  link vagy allinkjei) beágyazása az Üzemeltető engedélye nélkül.

  1. Felhasználási Feltételek

Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy a weboldal tartalmát bármikor értesítés nélkül megváltoztassa, bővítse, egyes vagy teljes tartalmakat, szolgáltatásokat megszüntessen, vagy töröljön. A módosítás akkor lép hatályba, amikor Ön belép a weboldalra.

 Az Üzemeltető nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget a Honlap szolgáltatásának megszakításából, illetve megszüntetéséből eredően keletkező bármely következményért, közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért.

Az Üzemeltető nem kíván bizalmas vagy más tulajdonát képző információkat fogadni a Honlapon keresztül. Ennek megfelelően az Üzemeltető a látogató által a Honlapon elhelyezett közlést, anyagot, illetve bármilyen adatot (a személyes adatok kivételével), kérdést, megjegyzést, javaslatot nyilvános, iparjogvédelmi vagy szerzői jogvédelem alatt nem álló anyagként kezel, melyet az Üzemeltető korlátozás nélkül jogosult felhasználni, így különösen továbbítani, többszörözni, közzétenni, valamint közvetíteni. Az Üzemeltető jogosult továbbá szabadon felhasználni bármilyen ötletet, elképzelést, know-how-t, illetve technikát, amelyet a Honlap látogatói bármely célból az Üzemeltető részére megküldenek. Az Üzemeltető jogosult bármikor felülvizsgálni a Honlapon közzétett nyilatkozatok, formanyomtatványok, űrlapok tartalmát, és azokat szükség szerint módosíthatja, illetve a Honlapon végrehajtott változtatások szerint frissítheti. A felülvizsgálatok során történt módosítások a Honlap látogatóira nézve kötelezőek, ezért a Honlapot látogatók részére javasolt a nyilatkozatok tartalmának a rendszeres figyelemmel kísérése. A módosítás/ok akkor lép/nek hatályba, amikor Ön belép a weboldalra.

 A Honlap látogatója tudomásul veszi, hogy a Honlapon található anyagok, információk egyike sem irányul betegség vagy betegségek diagnosztizálására, és nem hivatott helyettesíteni az egészségügyi szakemberrel (orvos) történő konzultációt. Kizárólag az Ön orvosa tudja eldönteni azt, hogy a jelen vagy bármely más weboldalon meghatározott termék az Ön számára megfelelő lehet-e.

  1. Információk, felelősség

Az Üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a honlap naprakész és pontos információkat tartalmazzon. A Honlapon elhelyezett információk, adatok, illetve dokumentumok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért, aktualitásáért, érvényességéért, meghatározott célra való alkalmasságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért, valamint a technikai okokból eredő hibákért, a honlap zavartalan működéséért, továbbá vagy elírásokért, az Üzemeltető felelősséget nem vállal. A Honlapot látogató felhasználók azt kizárólag saját felelősségükre használják. Ennek megfelelően kérjük, hogy bármely szolgáltatást, terméket vagy egyéb itt közölt anyagot illető döntés meghozatala előtt győződjön meg a közzétett információk hitelességéről és teljességéről és konzultáljon orvosával, gyógyszerészével. A Weboldalon elhelyezett tájékoztatások nem tekinthetők kötelezettségvállalásnak.

 A honlapon elérhető információk nem szolgálnak az oldal látogatója és a kezelőorvos közötti kapcsolat helyettesítése, arra nem alkalmasak. Az Üzemeltető nem vállalja és nem áll módjában feltett kérdésekre választ adni. Erre vonatkozóan kérjük, konzultáljon az érintett szakterületen jártas egészségügyi szakemberrel, amennyiben olyan egészségügyi problémája van, amelyről a Weboldal említést tesz.

 Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért az esetlegesen bekövetkező közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlap használatából, annak nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Az Ön felelőssége gondoskodni a szükséges óvintézkedésekről annak biztosítására, hogy számítástechnikai eszközei mentesek legyenek vírusoktól, férgektől, trójaiaktól és más, potenciálisan veszélyes programoktól, valamint, hogy az Ön által megfelelőnek ítélt módon védje azokat.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a Honlapon található anyagok látogató általi használatáért és a használat következményeiért. Az Üzemeltető által bármilyen termékekre, szolgáltatására tett utalás, hivatkozás nem jelenti azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás jelenleg vagy a jövőben a Honlapot látogató lakhelyén elérhető. Az Üzemeltető által a Honlapon közzétett információk tartalmazhatnak utalást vagy kereszthivatkozást olyan termékekre, illetve szolgáltatásokra, amelyek Magyarországon még nincsenek forgalomban vagy nem elérhetőek.

  1. Adatok

Naplóállományok (logfile-ok)

A Honlap szerverei automatikusan regisztrálják a felhasználók Internet Protocol (IP) címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát. Ezeket az információkat az Üzemeltető kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Az adatokat az Üzemeltető a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze, illetve más egyéb célokra előzetes engedély nélkül nem használja fel.

Anonim látogatásazonosítók (Cookie-k)

A Honlap szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a honlap felhasználóinak számítógépén. A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, melyeket az Üzemeltető honlapjának látogatói merevlemezes meghajtóján lehet tárolni. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését, az adatfeljegyzést, és a felhasználó további látogatásainak megkönnyítését szolgálják, ettől eltérő, más célra az Üzemeltető azt nem veszi igénybe. A Honlap látogatója az internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha valamely honlapot üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-fogadás felhasználói tiltása az Üzemeltető szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha az Üzemeltető előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a honlap látogatója nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

Linkek

A honlapon található linkek segítségével Ön más weboldalt/ weboldalakat is elérhet. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget ezen elérhető weboldalak folyamatos elérhetőségéért, az elért weboldalon közzétett semmilyen tartalomért, információért. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Üzemeltető nem vállal felelősséget. A nem az Üzemeltető által fenntartott honlapra mutató hivatkozás emellett nem jelenti azt, hogy az Üzemeltető egyetért az adott honlap tartalmával, használatával vagy üzemeltetőjével. Továbbá az Üzemeltető nem részese, és nem is vállal semmiféle felelősséget harmadik féllel bonyolított tranzakciókért, még ha Ön a Honlapról is szerzett tudomást e félről, vagy a Honlap valamely oldalán található hivatkozás segítségével jutott el hozzá.

Az Üzemeltető honlapjáról elért más oldalakról letöltött információk felhasználása saját felelősségre történik.

  1. Adatvédelem

Adatkezelő intézkedett mind a technikai, mind szervezési szinten, hogy az adatkezelési és adatvédelmi előírások maradéktalanul érvényesülhessenek. A Honlapon keresztül a fentieken kívüli személyes adatot csak előzetes tájékoztatás és az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján gyűjt, tárol és/vagy használ fel az adatkezelő. A log file-ok és cookie-k kivételével tehát személyes adatok gyűjtéséről minden esetben előzetesen tájékoztatjuk Önt és hozzájárulását kérjük. A tájékoztatás kiterjed az adatkezelő, esetleges adatfeldolgozók személyére, az adatkezelés jogalapjára, céljára, kötelező vagy önkéntes jellegére és időtartamára.  Az adatkezelő a Honlap látogatóitól különleges adatot, így például egészségügyi adatot nem gyűjt.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például az általuk külön megadott e-mail címeket) az adatkezelő kizárólag a felhasználó előzetes és kifejezett jóváhagyásával kezeli. A kezelt adatokat harmadik személynek kizárólag abban az esetben adhat át az adatkezelő, amennyiben azt törvény kötelezően írja elő, vagy jogerős hatósági határozat kötelezővé teszi, vagy ahhoz az érintett előre megadta a kifejezett önkéntes tájékozott a hozzájárulását.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles az érintetteket tájékoztatni és ehhez előzetes és kifejezett hozzájárulásukat kérni, illetőleg lehetőséget biztosítani számukra, hogy a felhasználást megtiltsák.

Az Üzemeltető a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek megakadályozzák a személyes adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Üzemeltető minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak kötelezi ezen adatbiztonsági intézkedések megtételére.

Jelen nyilatkozat kialakításakor az Üzemeltető figyelembe vette különösen (i.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit (a továbbiakban: Infotv.) (ii.) az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, (iii.) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény rendelkezéseit, (iv) a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatának a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletében foglaltakat, valamint (v) a MAGYOSZ-IGYE Etikai Kódexében foglaltakat.

Az Üzemeltető 2015. október 1. napjától az Infotv. rendelkezéseivel összhangban nyilvántartást vezet a Honlapot érintő esetleges adatvédelmi incidensekről és kérelemre tájékoztatást nyújt ezek körülményeiről.

  1. 16 éven aluli személyek személyes adatainak kezelése

Az Üzemeltető nem kínál kifejezetten 16 éven aluli személyek számára szánt szolgáltatást, nem gyűjt, és nem kezel 16 éven aluli személyről személyes adatokat. Amennyiben 16 éven aluli személy személyes adatainak kezelésére vonatkozó igény merül fel a látogatói oldalon, csak abban az esetben lehetséges ilyen adatok rögzítése, amennyiben megfelelően kiállított ellenőrizhető formájú szülői, vagy más törvényes képviselői beleegyezés, hozzájárulás áll rendelkezésünkre. Ilyen felhatalmazás hiányában a 16 éven aluli személy személyes adatait az Üzemeltető nem rögzíti.

  1. Tájékoztatás kérése, személyes adatok helyesbítése, törlése, jogorvoslat

Az Üzemeltető adatkezelési tevékenységéről (beleértve az esetleges adatvédelmi incidenseket) az érintettet annak igénye szerint kérelmére tájékoztatja. Ön emellett bármikor kérheti az Üzemeltető által kezelt személyes adatainak megtekintését, helyesbítését, - a kötelező adatkezelés kivételével - zárolását vagy törlését.

Az adatkezelő tájékoztatást ad az Önnel kapcsolatos és az adatkezelő által kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó és a szolgáltató nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 Az adatkezelő az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 Az Ön kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.

 Az adatkezelő köteles törölni a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, azt Ön kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, - az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha Ön ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, valamint törvényben meghatározott egyéb esetben. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az Ön tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással az Ön személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha Ön az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti bíróság előtt is megindítható.

 A fentiek szerinti igényét, illetve kérését a következő elérhetőségeken terjesztheti elő: Magyar Klinikai Homeopátiás Orvosok Alapítványa, 1111 Budapest, Bartók Béla út 28. I/1., info@mkhoa.hu, 06-1-209-5782.

 Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: naih.hu

Amennyiben az igény benyújtására e-mail útján került sor, a korábban az Ön által megadott e-mail címről érkezett igényt az adatkezelő Öntől érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén az érintett, akkor nyújthat be igényt, ha hitelesen igazolta érintetti minőségét.

  

Honlap-tulajdonos és adatkezelő neve, elérhetősége:

Cégnév: Magyar Klinikai Homeopátiás Orvosok Alapítványa

Székhely: 1111 Budapest, Bartók Béla út 28. I/1.

Adószám: 18281765-1-43

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbízósága

Telefonszám: 06-1-209-5782

E-mail cím: info@mkhoa.hu

Adatkezelő személye: Dr. Zarándi Ildikó

Adatkezelő elérhetősége: 0036 70 316 7529

 

 Adatfeldolgozó neve, elérhetősége:

Cégnév: Deninet Kft.

Székhely: 1188 Budapest, Bercsényi u. 79/b

Adószám: 13350910-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-730805

Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbízósága

Telefonszám: (1) 296-0075

E-mail cím: info@deninet.hu

Adatfeldolgozásért felelős személy: Virág Zoltán